Menu
menu      Aktualności
menu      Władze
menu      Historia
menu      Członkowie
menu      Patron
menu      Dokumenty
menu      Galeria
menu      MDP
menu      Lista darczyńców

Licznik odwiedzin Liczniki

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RZECZYCY


Kurs Ratownictwa Technicznego

autor: Jacek Zakrzewski
dodał: Szymon Grot, dnia 10.06.2012r.

W dniach od 17 do 20 kwietnia 2012r czterech strażaków z Jednostki Operacyjno-Technicznej w Rzeczycy uczestniczyło w kursie z zakresu ratownictwa technicznego. Kurs był zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. i odbył się w tamtejszej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Uczestniczyli w nim d-ca Roty Kamil Wójciak, st. Strażak Szymon Grot, st. Strażak Michał Legutowski oraz strażak Piotr Turek.
zobacz więcej

ZMIANY W ZASADACH WSPÓŁPRACY Z LOTNICZYM POGOTOWIEM RATUNKOWYM

autor: Jacek Zakrzewski
dodał: Szymon Grot, dnia 10.06.2012r.

17 kwietnia 2012r oficerowie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przeprowadzili kolejny kurs dotyczący zasad współpracy jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Strażacy z naszej jednostki przechodzili już taki kurs w ubiegłym roku. Zaszły jednak pewne zmiany w wyposażeniu LPR w nowe śmigłowce.
zobacz więcej

Święta Wielkanocne 2012

autor: Jacek Zakrzewski,
dodał: Szymon Grot, dnia 27.04.2012r.

Jak każe nieprzerwana od kilkudziesięciu lat tradycja strażacy z naszej jednostki wraz z druhami z jednostek naszej gminy uczestniczyli w obchodach Świąt Wielkanocnych. Już 30 marca w piątek przed Niedzielą Palmową uczestniczyliśmy w uroczystej drodze krzyżowej na terenie Rzeczycy. Wraz z pochodniami, halabardami w galowych mundurach tworzyliśmy honorową asystę niosąc również krzyż na ramionach. W tym roku nastąpił powrót do starych zwyczajów organizowania procesji rezurekcyjnej i odbyła się ona w nocy po Wigilii Paschalnej a nie jak dotychczas w niedzielny poranek. Dlatego też uległa zmianie formuła watry przy grobie Chrystusa. Pierwsze warty stanęły w czasie święcenia pokarmów a kolejne od godzin popołudniowych nieprzerywanie do mszy świętej. Jak nakazuje tradycja swoją aktywną obecnością podkreślaliśmy doniosłość procesji rezurekcyjnej. Nasze zaangażowanie znalazło uznanie w oczach księdza proboszcza i otrzymaliśmy ciepłe i serdeczne podziękowanie.
Zobacz zdjęcia

OGŁOSZENIE!

Wszystkich strażaków oraz sympatyków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zapraszamy do pomocy w zbiórce makulatury i złomu. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na dofinansowanie zakupu umundurowania MDP.
Wszelkie informacje prosimy kierować do członków drużyny lub do Opiekuna dh Jacka Zakrzewskiego Tel.509 05 06 32, 609 47 24 48

Pierwsza zbiórka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

autor: Jacek Zakrzewski, fot. Andrzej Socha
dodał: Kraszewski Piotr dnia 14.03.2012

W sobotę 10.03.2012 miała miejsce pierwsza zbiórka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy. Ponad czterdzieścioro dziewcząt i chłopców z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej rozpoczęło okres kandydacki. Jest to czas przygotowania, wstępnego szkolenia jak i sprawdzenia sumienności kandydatów do MDP. Wstępnie utworzono 3 sekcje w 2 kategoriach wiekowych: Iskierki (7-11 lat) oraz Płomyki (12- 15 lat). Okres kandydacki jest przewidziany na dwa miesiące. Zakończy się egzaminem i złożeniem ślubowania.

Pierwsza zbiórka miała charakter głównie integracyjny i zapoznawczy lecz pomimo tego młodzi adepci pożarnictwa zostali już zapoznani z elementami strażackiego ceremoniału jak i wyposażenia naszej jednostki.
zobacz więcej

Walne Zebranie Członków OSP Rzeczyca

autor: Jacek Zakrzewski
dodał: Szymon Grot, dnia 07.03.2012

W sobotę 25.02.2012r w sali widowiskowej naszej strażnicy odbyło się Walne Zebranie Członków OSP. Dokonano podsumowania pracy naszej jednostki w 2011r, przyjęto plan działań na rok następny, wyróżniającym się druhom wręczono odznaczenia a dwóm wręczono nominację na wyższe stopnie służbowe OSP. Wyróżniającym elementem było przyjęcie czternaścioro nowych członków w tym trzynaście pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Katarzynki”.

Wśród zaproszonych gości byli dh Marek Kaźmierczyk-Wójt Gminy Rzeczyca, Wojciech Szopa-Przewodniczący Rady Gminy Rzeczyca, dh bryg. Krzysztof Iskierka-Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tomaszowie Maz, dh Jan Stańczyk-Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego w Rzeczycy i jednocześnie Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Rzeczyca.
zobacz więcej

OGŁOSZENIE! Nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Rzeczycy

autor: Jacek Zakrzewski
dodał: Szymon Grot, dnia 23.02.2012

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy serdecznie zaprasza wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy zainteresowanych tematyką pożarnictwa oraz bezpieczeństwa do wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Rzeczycy, która została powołana uchwałą Zarządu nr 8/2011. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 10.03.2012r w strażnicy OSP w Rzeczycy o godz. 12.00. Chętnych prosimy o dostarczenie wypełnionych i podpisanych przez rodziców druków „Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w MDP OSP” oraz „ Informacja dla rodziców dziecka wstępującego do MDP”. Druki można pobrać w Szkole Podstawowej u p. Agaty Ostalskiej oraz w Gimnazjum u dh. Andrzeja Gwizdonia, p. Anety Machnickiej i p. Ewy Sputowskiej.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ze środków unijnych

autor: Jacek Zakrzewski
dodał: Szymon Grot, dnia 23.02.2012

W okresie od 10.02.2012r do 19.02.2012r dwaj członkowie Jednostki Operacyjno- Technicznej OSP w Rzeczycy – st. straż. Szymon Grot oraz straż. Piotr Turek uczestniczyli w kursie Kwalifikowanej Pomocy Medycznej. Kurs ten został przeprowadzony przez firmę VIMED z Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu „Ratujesz bo umiesz. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP” i został w pełni sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Po zakończeniu odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny a po jego pozytywnym zaliczeniu druhowie uzyskali tytuł „Ratownika”, zgodnie z Art.13 Ustawy z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Tym samym uzyskali kwalifikację do wykonywania czynności pomocy przedmedycznej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Obecnie nasza Jednostka posiada siedmiu strażaków z tytułem Ratownika KPP oraz jednego Ratownika Medycznego.
zobacz więcej

ZAPROSZENIE!

autor: Bogdan Kącki
dodał: Szymon Grot, dnia 22.02.2012

Niniejszym zapraszam na walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Rzeczyca, które odbędzie się dnia 25 lutego 2012 r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej OSP Rzeczyca.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.

Przypominam, że obowiązuje strój organizacyjny (chyba, że ktoś nie posiada).
Proszę również o uregulowanie należnych składek statutowych.

Prezes OSP Rzeczyca
Bogdan Kącki

Ćwiczenia z wykorzystaniem Aparatów Ochrony Dróg Oddechowych

autor: Jacek Zakrzewski
dodał: Szymon Grot, dnia 20.02.2012

W związku ze zbliżającym się terminem obowiązkowego przeglądu Aparatów Ochrony Dróg Oddechowych MSA AUER, w niedzielę tj.12.02.2012 odbyły się ćwiczenia z wykorzystaniem tego sprzętu. Celem ćwiczeń było nabycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia rozpoznania w warunkach braku widoczności w pomieszczeniu zamkniętym. Strażacy z zasłoniętymi maskami aparatów ODO, przy odpowiedniej asekuracji wykonywali czynności związane z rozpoznaniem oraz lokalizacją źródła pożaru oraz innych zagrożeń oraz wprowadzania do tych pomieszczeń linii gaśniczej. Zadania te realizowano w kotłowni Gminnego Ośrodka Kultury.
zobacz więcej

Spotkanie Noworoczno - Opłatkowe

autor: Jacek Zakrzewski
dodał: Szymon Grot, dnia 20.02.2012

Zarząd Oddziału Gminnego podjął decyzję o powrocie do tradycji spotkań noworoczno-opłatkowych dla strażaków z naszej gminy. Spotkanie takie odbyło się 21.01.2012. Na miejsce pierwszego spotkania wybrano w OSP w Bartoszówce. Zaproszono Wójta Gminy dh. Marka Kaźmierczyka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Szopę. Przybyły delegacje z jednostek zaprzyjaźnionych z OSP w Bartoszówce tj. z OSP Sierzchowy i OSP Mroczkowice. Według zgodnej opinii organizatorów i uczestników imprezę należy zaliczyć do bardzo udanych.

Odszedł ś.p. dh Janusz Szopa

autor: Jacek Zakrzewski
dodał: Szymon Grot, dnia 20.02.2012

Dn. 6 stycznia 2012r dotarła do nas wiadomość o śmierci wieloletniego członka naszej jednostki ś.p. dh Janusza Szopy. 10.02.2012 oddył się pogrzeb według ceremoniału strażackiego. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyło wielu strażaków z naszej OSP, jak również delegacje z OSP Sadykierz, OSP Lubocz, OSP Bartoszówka, OSP Inowłódz, OSP Czerniewice, OSP Królowa Wola oraz OSP Poświętne. Wiele z nich wraz z pocztami sztandarowymi. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP ciepło wspominał ś.p. Janusza w pożegnalnym przemówieniu. Na pożegnanie oddano salut sygnałami wozów bojowych. Dh. Janusz jest częścią historii naszej jednostki i pozostanie w naszej pamięci.
Dh Janusz Szopa służył w naszej OSP od młodzieńczych lat. Ukończył szkolenie pożarnicze oraz Kurs Radiooperatorów i w związku z tym wielokrotnie uczestniczył w akcjach gaśniczych. Pełnił wiele funkcji- ostatnio Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP w Rzeczycy jak i Oddziału Gminnego, wcześniej min. Prezesa OSP. Dzięki swojej dużej aktywności w orkiestrze parafialnej wielokrotnie przyczynił się do uświetnienia uroczystości strażackich. Za ofiarną służbę był wielokrotnie dekorowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi min. Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa.

Ślub dh. Artura Kobackiego

autor: Jacek Zakrzewski
dodał: Szymon Grot, dnia 20.02.2012

Dn. 27.08.2012 strażak z naszej jednostki dh. Artur Kobacki wstąpił w związek małżeński z Edytą Łuczyńską. Wzorem kilkuletniej tradycji strażacy uświetnili uroczystość zaślubin w Kościele Parafialnym w Rzeczycy elementami ceremoniału strażackiego. Druhowie utworzyli młodej parze szpaler z toporkami a nasz wóz bojowy asystował w przejeździe młodej pary. Oprócz życzeń państwo młodzi otrzymali kosz kwiatów ze strażackim akcentem.
zobacz więcej

Szkolenie z obsługi wozu bojowego GCBAM 5,5/32 JELCZ

autor: Jacek Zakrzewski
dodał: Szymon Grot, dnia 20.02.2012

W sobotę 9 lipca 2011r. odbyło się kolejne szkolenie dla strażaków z Jednostki Operacyjno- Technicznej. Celem szkolenia było zapoznanie z zasadami obsługi, wyposażeniem oraz możliwościami wykorzystania w działaniach ciężkiego wozu bojowego Jelcz w związku z wprowadzeniem go do podziału bojowego. Szkolenie obejmowało zapoznanie ze sprzętem, doskonalenie techniki jazdy przez kierowców jak również ćwiczenia w podawaniu prądów wody z wysokości 8-9 metrów oraz ewakuacji przy pomocy drabin.
zobacz więcej

Najwyższe odznaczenie OSP dla członka naszej jednostki

autor: Jacek Zakrzewski
dodał: Szymon Grot, dnia 20.02.2012

Podczas VII Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych Powiatu Tomaszowskiego,które odbyły się w Spale w dn. 18.06.2011 dh. Jerzy Piątkowski, wieloletni Konserwator gminny sprzętu p-poż został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane strażakom ochotnikom. Dekoracji dokonała Dh .Krystyna Ozga -Wicewojewoda Łódzki, Członek Zarządu Krajowego ZOSPRP.
Dekorację oraz wypowiedź dh. Piątkowskiego można obejrzeć na stronie www.youtube.com/watch?v=m9hRJB2Qnr0
zobacz więcej

Boże Ciało

wpisany przez: Jacek Zakrzewski
dodano: 30.06.2011

Dnia 23 czerwca strażacy z naszej jednostki aktywnie włączyli się w obchody święta Bożego Ciała. Zgodnie z wieloletnią tradycją jeden z ołtarzy procesji był umiejscowiony przy naszej strażnicy i przygotowany przez strażaków. Ponadto druhowie zabezpieczali asystę jak również trasę przemarszu procesji.
zobacz więcej

Test w komorze dymowej, wybory Zarządu Oddziału Gminnego

wpisany przez: Jacek Zakrzewski
dodano: 10.06.2011

04.06.2011 9 strażaków z naszej Jednostki Operacyjno-Technicznej przeszło w Sieradzu, w Ośrodku Szkolenia Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej PSP test i szkolenie weryfikujące umiejętności pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych (ODO). Test jest jednym z elementów przygotowujących do skutecznego prowadzenia działań z wykorzystaniem tych aparatów. Jednocześnie stanowi ocenę umiejętności i możliwości praktycznych działań w aparatach ODO w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pożarowych t.j. w całkowitym zadymieniu, ciemności, wysokiej temperaturze, z imitacją wybuchów, wzywania pomocy czy odgłosów pożaru.
zobacz więcej

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

wpisany przez: Jacek Zakrzewski
dodano: 27.05.2011

22.05.2011 w Sadykierzu odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. Do współzawodnictwa stanęło 7 drużyn z 6 OSP z terenu gminy. Zgodnie z regulaminem przeprowadzono 2 konkurencje sztafetę pożarniczą 7x50 m oraz konkurencję bojową. Naszą jednostkę reprezentowali: Konrad Łucka D-ca Sekcji, Arkadiusz Dziurski- Motopompista, Łukasz Wójciak - Rozdzielaczowy, Przemysław Rosiński- Łączniki, Kamil Wójciak -Przod. Roty I, Przemysław Wieteska- Pom. Roty Adrian Kobacki - Przod. Roty II, Radosław Grot – Pom. Roty II.
zobacz więcej

NOMINACJE I ODZNACZENIA

wpisany przez: Jacek Zakrzewski
dodano: 15.05.2011

8 maja 2011r podczas rodzinnej majówki zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się druga część obchodów Dnia Strażaka. Pododdział strażaków z naszej gminy, na czele z orkiestrą dętą przemaszerował do GOK-u. Zasłużeni druhowie oraz osoby wspierające ruch strażacki zostali uhonorowani odznaczeniami resortowymi a członkowie Jednostki Operacyjno – Technicznej zostali awansowani na wyższe stopnie służbowe OSP. Z naszej Jednostki Złote medale otrzymali: Wójciak Leszek i Skołd Grzegorz, brązowy medal otrzymał Mirosław Biniek, odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Arkadiusz Dziurski, Przemysław Wieteska, Michał Legutowski, Piotr Morawski oraz Przemysław Rosiński. Jako osoby wspierające naszą jednostkę brazowymi medalami zostali odznaczenia: Robert Wiśnik i Wacław Chudy.
zobacz więcej

Coroczna Msza w intencji strażaków i ich rodzin

wpisany przez: Jacek Zakrzewski
dodano: 04.05.2011

Obchody 3-go Maja połączone zostały z Mszą w intencji strażaków oraz ich rodzin, która była sprawowana również w intencji Ojczyzny. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przy obelisku przy Urzędzie Gminy, skąd strażacy w szyku udali się do kościoła parafialnego. Po Mszy Świętej również w zwartym szyku wraz z wozami bojowymi udali się na cmentarz w celu uczczenia pamięci zmarłych druhów poprzez złożenie wiązanki przy dźwięku syren.
zobacz więcej

Adoracja Grobu Pańskiego

wpisany przez: Jacek Zakrzewski
dodano: 27.04.2011

Jak co roku, nieprzerywanie od kilkudziesięciu już lat strażacy z naszej jednostki wraz ze strażakami z jednostek z terenu gminy organizowali adorację Grobu Pańskiego. Pierwsze warty stanęły w Wielki Piątek 22.04.2011 po Nabożeństwie. W Wielką Sobotę delegacja strażaków przyniosła do kościoła jak każe tradycja koszyk z pokarmami do poświęcenia na wielkanocne strażackie śniadanie.

Po Mszy Świętej w Wielką Sobotę 23.04.2011 rozpoczęła się całonocna adoracja, którą zakończyła procesja rezurekcyjna o 6 rano w Niedzielę 24.04.2011. Wszyscy strażacy adorujący Grób uczestniczyli w procesji jako asysta liturgiczna. Po Mszy Świętej, w strażnicy odbył się tradycyjny wielkanocny poczęstunek.
zobacz więcej

Kurs Ratownictwa Technicznego

wpisany przez: Jacek Zakrzewski
dodano: 25.04.2011

W dniach 18-21.04.2011 w KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim odbył się Kurs Ratownictwa Technicznego w którym udział wzięli: Jacek Zakrzewski, Leszek Wójciak, Radosław Grot oraz Łukasz Wójciak.

Celem kursu było zapoznanie z nowymi technikami uwalniania osób uwięzionych w pojazdach podczas wypadków drogowych. Ponadto przedmiotem zajęć były: nowoczesne konstrukcje nadwozi samochodowych, zasady ratownictwa na drodze, kierowanie działaniami gaśniczymi, organizacja łączności, dowodzenia i współdziałania. Jak wszystkie kursy tak i ten był organizowany dwutorowo: część teoretyczna realizowana była za pomocą platformy e-learningowej zakończonej egzaminem w formie testu. Po zaliczeniu przystąpiono do zajęć w cięciu, rozpieraniu i demontażu samochodów pozyskanych do tego celu z auto-złomu. Na zakończenie odbył się egzamin praktyczny.
zobacz więcej

Szkolenie - Współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Szkolenie Wstępne dla kandydatów do JOT

wpisany przez: Jacek Zakrzewski
dodano: 06.04.2011

03.04.2011 odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń dla członków Jednostki Operacyjno – Tech. Składało się z trzech części.

Celem było zapoznanie strażaków z obowiązkami podczas wyznaczania i zabezpieczania lądowisk statków powietrznych LPR, transportu poszkodowanych do śmigłowca oraz działań w przypadku katastrofy.
zobacz więcej

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Medycznej

wpisany przez: Jacek Zakrzewski
dodano: 01.04.2011

W dniach 10-28.03.2011 trzej strażacy z JOT OSP Rzeczyca: Radosław Grot, Konrad Łucka oraz Kamil Wójciak uczęszczali na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Medycznej. Był on przeprowadzony w Komendzie Powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim przez firmę RAT-MED. Ze Skierniewic pod nadzorem Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego z KW PSP w Łodzi.
zobacz więcej

Kurs Podstawowy

wpisany przez: Jacek Zakrzewski
dodano: 01.04.2011

W okresie 16-31.03.2011 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim odbył się „Kurs Podstawowy Strażaków – Ratowników OSP”, w którym uczestniczyli i ukończyli w wynikiem pozytywnym trzej druhowie z naszej jednostki: Piotr Kraszewski, Adrian Kobacki oraz Piotr Turek. Wcześniej odbyli specjalistyczne, szczegółowe badania lekarskie, i decyzją Naczelnika zostali włączeni w skład Jednostki Operacyjno Technicznej OSP w Rzeczycy.
zobacz więcej

Walne zabranie

wpisany przez: Jacek Zakrzewski
dodano: 15.03.2011

26.02.2011 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze OSP w Rzeczycy. Podsumowano działalność jednostki, prace zarządu za okres ostatnich 5 lat. Wybrano nowy Zarząd w składzie: Bogdan Kącki – Prezes, Jacek Zakrzewski – Naczelnik, Leszek Wójciak – Zastępca Naczelnika, Stanisław Socha – Skarbnik, Kazimierz Samiec- Sekretarz, Arkadiusz Dziurski – Gospodarz, Stanisław Łucka – Zastępca Gospodarza.
zobacz więcej